• *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Objectius

Objectius generals

Els fins de l'associació són:

  • Promoure el foment de la lectura i la creació i millora dels hàbits i processos lectors.
  • Potenciar el gust per la lectura.
  • Generar consciència social i sensibilitzar a la ciutadania a favor de les virtuts de l'exercici de la lectura i de la seva importància en el desenvolupament personal, intel·lectual, social i professional dels individus i de la societat.
  • Treballar a través de la lectura per afavorir la inclusió de persones amb risc d'exclusió social.
  • Promoure la qualitat de la literatura infantil i juvenil catalana i contribuir a donar-li visibilitat nacional i internacional.
  • Fomentar l'estudi, el diàleg, i l'intercanvi de coneixement entre professionals del sector.
  • Dissenyar estratègies per facilitar l'accés de la societat a la lectura, establint punts de connexió i comunicació entre professionals, institucions i lectors.
  • Transmetre coneixement, estimular la formació intel·lectual i l'accés a la informació.
  • Recaptar recursos públics o privats en forma de: subvencions, quotes d'associats, donacions econòmiques o materials, mecenatges de col•laboradors i patrocinadors que ens permetin finançar projectes propis o externs.

Objectius estratègics

Formació

  • Donar suport a professors, dinamitzadors, pares i avis en la seva tasca educadora, aportant recursos que serveixin de referència per optimitzar la seva tasca ( Guies lectores, manuals de lectura..)
  • Oferir recomanacions de llibres, crítiques de lectures i recursos bibliogràfics o web on ampliar la informació.
  • Professionalitzar les activitats lectores formant a les persones que s'hi dediquen ( dinamitzadors).

Investigació

  • Crear espais de diàleg sobre la lectura.
  • Invertir en investigació sobre la lectura i els hàbits lectors. Comprensió lectora.
  • Publicació dels estudis.

Serveis Privats

  • Oferir serveis de lectura o programes lectors a empreses públiques o privades: Escoles, biblioteques, museus, centres juvenils, centres cívics, escoles d'adults...
  • Centralitzar en una agenda per als associats tota la informació possible sobre activitats lectores.
  • Crear una bossa de contacte amb professionals del sector.
  • Dissenyar una revista on periòdicament s'informi als associats de les activitats de l'Associació. Aquesta revista també constarà d'articles d'interés, entrevistes,  recomanacions i crítiques de lectura infantil i juvenil.

Serveis socials

  • Subvencionar projectes de dinamització de la lectura
  • Alfabetització adulta i infantil
  • Subvencionar investigacions
  • Gestionar recursos lectors com l'acollida, distribució, donació i intercanvi de llibres.

Educació

  • Promoure la figura del professor de lectura
  • Demanar que el sistema inverteixi més recursos en lectura.
  • Treballar en l'àmbit de la comprensió lectora. Acompanyament a la lectura

Missió:

  • Ser una entitat social i cultural de referència per la defensa i promoció de la lectura a Catalunya, de caràcter laic, apolític i plural, on es sentint acollits i representats tots els perfils de lectors, independentment de la seva edat o sexe.
  • Aportar recursos a professionals i particulars per promocionar l'ús i gust de la lectura.
  • Fomentar l'esperit crític positiu
  • Fomentar la creativitat
  • Facilitar l'accés al conèixement
  • Crear vincles de connexió amb pares, avis, i educadors.

Ámbits d'actuació:

Catalunya


Estàs aquí: Objectius
Recomanacions, activitats, projectes col·laboratius i molt més! Si ets amant de la lectura Fes-te'n soci!

La Cita

Per fi sóc feliç, car he retornat pel record a l'única veritat: la literatura.

Fernando Pessoa, poeta portuguès (1888-1935)


Veure més cites

Amb la col·laboració d'Arambee i factoria81

Segueix-nos!

Enllaç a la nostra pàgina de facebook social twitter box blue