• *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Objectius

Objectius generals

Els fins de l'associació són:

 • Promoure el foment de la lectura i la creació i millora dels hàbits i processos lectors.
 • Potenciar el gust per la lectura.
 • Generar consciència social i sensibilitzar a la ciutadania a favor de les virtuts de l'exercici de la lectura i de la seva importància en el desenvolupament personal, intel·lectual, social i professional dels individus i de la societat.
 • Treballar a través de la lectura per afavorir la inclusió de persones amb risc d'exclusió social.
 • Promoure la qualitat de la literatura infantil i juvenil catalana i contribuir a donar-li visibilitat nacional i internacional.
 • Fomentar l'estudi, el diàleg, i l'intercanvi de coneixement entre professionals del sector.
 • Dissenyar estratègies per facilitar l'accés de la societat a la lectura, establint punts de connexió i comunicació entre professionals, institucions i lectors.
 • Transmetre coneixement, estimular la formació intel·lectual i l'accés a la informació.
 • Recaptar recursos públics o privats en forma de: subvencions, quotes d'associats, donacions econòmiques o materials, mecenatges de col•laboradors i patrocinadors que ens permetin finançar projectes propis o externs.

Objectius estratègics

Formació

 • Donar suport a professors, dinamitzadors, pares i avis en la seva tasca educadora, aportant recursos que serveixin de referència per optimitzar la seva tasca ( Guies lectores, manuals de lectura..)
 • Oferir recomanacions de llibres, crítiques de lectures i recursos bibliogràfics o web on ampliar la informació.
 • Professionalitzar les activitats lectores formant a les persones que s'hi dediquen ( dinamitzadors).

Investigació

 • Crear espais de diàleg sobre la lectura.
 • Invertir en investigació sobre la lectura i els hàbits lectors. Comprensió lectora.
 • Publicació dels estudis.

Serveis Privats

 • Oferir serveis de lectura o programes lectors a empreses públiques o privades: Escoles, biblioteques, museus, centres juvenils, centres cívics, escoles d'adults...
 • Centralitzar en una agenda per als associats tota la informació possible sobre activitats lectores.
 • Crear una bossa de contacte amb professionals del sector.
 • Dissenyar una revista on periòdicament s'informi als associats de les activitats de l'Associació. Aquesta revista també constarà d'articles d'interés, entrevistes,  recomanacions i crítiques de lectura infantil i juvenil.

Serveis socials

 • Subvencionar projectes de dinamització de la lectura
 • Alfabetització adulta i infantil
 • Subvencionar investigacions
 • Gestionar recursos lectors com l'acollida, distribució, donació i intercanvi de llibres.

Educació

 • Promoure la figura del professor de lectura
 • Demanar que el sistema inverteixi més recursos en lectura.
 • Treballar en l'àmbit de la comprensió lectora. Acompanyament a la lectura

Missió:

 • Ser una entitat social i cultural de referència per la defensa i promoció de la lectura a Catalunya, de caràcter laic, apolític i plural, on es sentint acollits i representats tots els perfils de lectors, independentment de la seva edat o sexe.
 • Aportar recursos a professionals i particulars per promocionar l'ús i gust de la lectura.
 • Fomentar l'esperit crític positiu
 • Fomentar la creativitat
 • Facilitar l'accés al conèixement
 • Crear vincles de connexió amb pares, avis, i educadors.

Ámbits d'actuació:

Catalunya


Estàs aquí: Objectius
Recomanacions, activitats, projectes col·laboratius i molt més! Si ets amant de la lectura Fes-te'n soci!

La Cita

Per fi sóc feliç, car he retornat pel record a l'única veritat: la literatura.

Fernando Pessoa, poeta portuguès (1888-1935)


Veure més cites

Amb la col·laboració d'Arambee i factoria81

Segueix-nos!

Enllaç a la nostra pàgina de facebook social twitter box blue